Otázky a odpovede

Ako sa viem Silvovu metódu naučiť?Najjednoduchšie je osvojiť si techniky Silvovej metódy na 4 dňovom kurze, ale samozrejme dá sa naučiť aj z knihy.

Vie sa túto metódu naučiť každý?

Áno, každý človek sa vie naučiť techniky Silvovej metódy. Niektoré techniky sú jednoduchšie a okamžite aplikovateľné. Niektoré techniky si treba precvičovať viackrát, aby sme si ich dokonale osvojili.

 

Ako často je vhodné precvičovať relaxáciu?Optimálna je denná 20 minutová relaxácia.  Tým si telo vytvorí tzv. relaxačnú odozvu, t.j. pozitívne fyziologické reakcie tela.Ako viem, že som dostatočne, optimálne uvoľnený?Jedna dôležitá rada. Vo svete mysle nebuď krčovitý! Jednoducho sa uvoľni tak ako vieš. Tvoje telo je múdre, vie ako sa má uvolniť. Daj mu čas a priestor, aby sa to mohlo stať. Nemyslí na to, či to robíš správne. Uvidíš pôjde ti to stále lepšie a lepšie. Tajomstvo úspechu je samotný vývoj a nie maximalizmus. Môže mi absolvovanie kurzu vyriešiť  problém s pamäťou?Využívaním cvičení, ktoré si na kurze osvojíme vieme pracovať na zlepšení pamäte.Mám si na kurz priniesť športové oblečenie?Nie, počas kurzu a relaxácií sedíme na stoličke. Stačí, ak máme na sebe pohodlné oblečenie.Môže mi kurz pomôcť v odstránení trémy na skúškach?Áno, už samotné relaxácie pomôžu k väčšej vyrovnanosti a uvoľnenosti. Na kurze si osvojíme určité cvičenia – techniky, pomocou ktorých vieme negatívny stres eliminovať.Môžem vedomosťami osvojenými  na kurze  pomôcť aj svojim blízkym?Áno, niektoré techniky môžeme využiť aj v prospech iného človeka.

Dajú sa  techniky Silvovej metódy využiť aj na pomoc zvieratám?Samozrejme áno. Obšírnejšie sa touto oblasťou zaoberáme v 3. deň kurzu.Mám prísť na kurz, len ak mám nejaký problém?Relaxácia je užitočná pre každého človeka, nakoľko dokázateľne znižuje stres a napätie. Technikami osvojenými na kurze môžeme rozvinúť svoju kreativitu a intuíciu, naučiť sa lepšie a rýchlejšie učiť a mnoho iných dôležitých schopností ktoré sa nám zídu v každodennom živote.Viem si  zapamätať všetko, čo sa na kurze učíme?Nie je dôležité všetko si zapamätať. Každý účastník kurzu obdrží skriptá, kde je podrobný popis jednotlivých techník.

Je kurz vhodný pre deti?

Pre deti odporúčame absolvovať detský kurz, na ktorom sa deti hravou formou naučia jednotlivé techniky.
 

Môžem kurz opakovať v zahraničí?Po absolvovaní kurzu obdrží každý absolvent mendzinárodný certifikát a identifikačný preukaz s fotografiou, ktorý je platný na celom svete.