Intuícia

Mnohokrát používame pojem ‘šiesty zmyseľ’,  ‘predtucha’ alebo ‘inštinkt’  aby sme opísali intuíciu.
To naznačuje, že je to schopnosť dosiahnúť, spracovať a používať určitú informáciu bez použitia piatich fyzických zmysľov. Ale táto definícia je veľmi vzdialená od skutočnosti!
Ak niekto opisuje intuitívny zážitok, zvyčajne povie niečo, ako “Niečo mi to našepkalo…” alebo “Zjavilo sa mi to pred očami…”. Čo naznačuje, že informácia akoby bola  prijatá cez niektorý z piatich fyzických zmyslov.
Známy autor  knihy "Jonathan Livingstone Čajka", Richard Bach sa otvorene priznal, že Silvová Metóda mu vnukla myšlienku na napísanie jeho svetoznámej knihy.
Jedného večera, počas prechádzky počul hlas, ktorý mu našepol,  aby sa pustil do písania knihy. Richard svoju intuíciu poslúchol a kniha sa stala bestsellerom.

 

Richardov kreatívny nápad sa nedostavil náhodou. Profesor John Mihalasky, ktorý skúma intuíciu ( nazýva ju predtuchou)  dospel v jednom zo svojich výskumov k nasledujúcemu záveru:  


“ Kreatívna myšlienka neprichádza náhodou. Myseľ usporiadáva zážitky, faktá a vzťahy, ktoré uskladňuje, aby v prípade potreby zúžitkovala všetky informácie ktoré má. Kreatívna myšlienka prichádza z mozgu, ktorý usporiadáva informácie nezvyčajným, netradičným a novým spôsobom  “

 


Prof. Clancy D. McKenzie, zakladateľ spoločnosti American Mental Health, používal techniky Silvovej metódy od roku 1969. Pomocou kreatívnych nápadov, ktoré vďaka nim získal, uskutočnil dôležitý  lekársky objav v oblasti schizofrénie a depresie. Svojim objavom pomohol viac ako 9,000 pacientom.  Používal techniky Silvovej metódy, aby si naprogramoval sny, po ktorých sa zabudil so skvelými intuitívnymi nápadmi pre riešenie problémov na ktorých práve pracoval.

 


Raz sa opýtali legendárneho hráča basketballu Larryho Birda: “Ako je to možné, že dokážeš dokonale skórovať bez toho, aby si sa obhliadal.  Bez toho, že by si vedel, kto je za tebou?”
Jeho odpoveď znela:

“Cítim, ako sa bude hra vyvíjať skôr, ako sa to stane.”


Bird trénoval vizualizáciu - základné cvičenie pre posilnenie intuície. Predstavil si sám seba, robiac správnu vec v správnom čase. To mu umožnilo jednoduchšie uskutočniť skoro každú prihrávku.  

Ak používaš techniky Silvovej metódy vo svojom živote, aj tvoje medziľudské vzťahy môžu byť hlbšie a zmysluplnšie.
Lepšia intuícia vie niekedy dokonca zahrániť život. Sam Gonzalez Silva, dlhoročný Silva inštruktor, pracoval ako riaditeľ pre krízové stavy v Nevade, USA. Musel robiť rýchle a správne rozhodnutia v rôznych krízových situáciách, aby zachránil ľudské životy a jeho intuícia ho nikdy nezradila.

Všetci sa rodíme s jedinečným talentom a schopnosťami, ktoré mnohokrát ostanú nevyužité, uložené niekde v podvedomí. Pomocou meditačných technik Silvovej metódy, sme schopný pocítiť záblesk poznania z nášho podvedomia a začať uskutočňovať naše životné ciele.
Naša inteligencia je spojená s množstvom informácii.

Inteligencia používa myseľ vo fyzickej aj špirituálnej rovine, aby získala informácie na riešenie rôznych problémov pomocou rozhodovania sa. Myseľ, cez svoju schopnosť vidieť, počuť, cítiť, chutnať a voňať je to, čo inteligencia používa, aby sa naladila na niečo, čo je za hranicami času a priestoru. To znamená, že pomocou intuície môžeme získať presné a potrebné informácie potrebné k správnemu rozhodnutiu.