Silvova metóda

Silvová metóda zahrňuje mnoho relaxačných cvičení a mentálnych techník na zvýšenie koncentrácie, intuície a kreativity, na pomoc riešenia  problémov,  zlepšenia učenia sa a iné.

Do dnešného dňa je na svete približne 6 miliónov absolventov v 110 krajinách.  Mnoho vedeckých výskumov v uplynulých rokoch dokázalo výnimočné výsledky Silvovej metódy.

V dnešnej dobe sa stáva čoraz uznávanejším nový vedný odbor: Psychoneuroimunológia, ktorá je založená na Silvovej metóde. Na svetoznámej Harvardskej univerzite založili  Fakultu komplementárnej medicíny, kde sa vyučujú základné prvky Silvovej metódy.

V roku 2010, Mark Robert Waldman, svetoznámy vedec a autor knihy „How God Changes Your Brain“  ( Ako Boh mení tvoj mozog) povedal:


“Na základe najnovších výskumov z Harvardu  o vplyvu relaxácie, uvedomelého dýchania, a pozitívne riadenej predstavivosti, som úplne presvedčený, že mnohé techniky Silvovej metódy  stimulujú genetickú stopu mozgu, ktorá sa podiela na znížení fyzického a psychického stresu a taktiež zlepšuje funkcie immunity.”


Viac vedeckých názorov v anglickom jazyku nájdete na: http://www.silvalifesystem.com/research-and-press#research

 

K čomu slúži Silvová metóda


- na zbavenie sa stresu
- na zbavenie sa problémov zo zaspávaním
- na prebudenia sa v danom čase bez budíka
- na zbavenie sa 90% bolesti hláv  bez liekov
- na zlepšenie pamäti
- na rýchlejšie a efektívnejšie učenia sa
- na lepšie rozhodovanie sa
- na dosiahnutie pozitívnych cieľov
- na zvládanie bolesti
- na zbavenie sa negatívnych návykov
- na vylepšenie intuície a kreativity