Jose Silva 1914-1999

Jose Silva je zakladateľom Silvovej metódy „ The Silva Method“ a priekopníkom vo výskume  využívania schopností ľudskej mysle.
Silva zasvätil svoj život na prebudebie potenciálu ľudskej mysle. Po mnohých rokoch výskumu, prvýkrát publikoval svoje poznatky v roku 1966 v USA.
Pred  50 rokmi José Silva urobil šokujúci objav.

Ako vojenský rádiotechnik vedel, že vodiče používané v rádiách majú určitú úroveň odporu. Pri znížení odporu, prietok elektriny sa zvýšil (Ohmov zákon).

José si položil otázku: Platí rovnaké pravidlo aj pre ľudský mozog?

José má 10 detí, a chcel im pomôcť pri učení.
Pomocou relaxácie, mentálneho programovanie a meditačných techník Jose začal pracovať so svojimi deťmi, v snahe pomôcť im.
Nakoľko bol šikovným inžinierom zostrojil elektroencefalograf, a zistil, že v polobdelom stave – pred zaspávaním a pred uspávaním (alfa hladina) - produkuje mozog najsilnešiu elektrickú aktivitu. José sa domnieval, že v tomto stave by sa jeho deti mali učiť, aby si viac pamätali a aby bolo učenie efektívnejšie. Experimentoval aj s hypnózou ale najvhodnejší sa ukázal stav relaxácie a uvolnenia sa. 


Onedlho zistil, že po meditáciách a mentálnych cvičeniach sa výsledky jeho detí v škole - ich schopnosť učiť sa, riešiť problémy a tvorivo myslieť - neuveriteľne zlepšili. 


Jedného dňa sa stalo niečo ešte pozoruhodnejšie. Jose, ako zvyčajne, priviedol dcéru Isabel do relaxovaného stavu a začal jej klásť otázky z učebnice. Robieval to vždy, aby jej pomáhal. 
Jej odpovede boli ako vždy, presné.  Všetko šlo hladko, až sa zrazu stalo niečo prekvapivé...


Skôr než sa José stihol Isabel spýtať na otázku, ona mu dala presnú odpoveď! Isabel mu doslova čítala myšlienky! José bol veľmi zvedavý a rozhodol sa pre malý experiment.

-Isabel drahá, poznáš môjho kamaráta Toniho? Predstav si ho pred sebou.  Je zdravý?
Isabel poslúchla a o chvílku zahlásila, že sa jej zdá, akoby Toni mal kamene v bruchu. Josého kamarát naozaj trpel žlčnikovými kameňmi, ale o tom jeho dcéra nevedela.  José sa logicky domnieval, že jeho dcéra mu  „len“ čítala myšlienky.  José dostal ďalší bláznivý nápad. Zobral telefónny zoznam, náhodne ho otvoril a prečítal jedno neznáme meno. Jeho dcéra (v hladine alfa) mu opísala vysokého bradatého muža. Na druhý deň sa José vybral do mesta, zazvonil na dvere neznámeho muža a veľmi sa prekvapil, keď mu otvoril dvere vysoký, bradatý muž!


Jose pokračoval vo svojich výskumoch, testoval a zdokonaloval techniky na ďalších ľuďoch, a  všetci z nich preukázali rovnaké psychické schopnosti ako Isabel! 
Nasledujúce roky, Silva začal vyučovať svoju metódu. Zistil, že pomocou jednoduchých techník si ľudia vedeli vedome preprogramovať svoje myšlienky a myseľ, podobne ako počítač.  

Prečo je to dôležité? Predstav si, že sa vieš jednoducho zmeniť. Zbaviť za zlých návykov, negatívnych myšlienok. Vieš byť kreatívnejší, ľahšie sa učiť, byť pozitívnejší a žiť zdravší život.

zdroj:

http://www.silvaintuitionsystem.com/sip